Transportsektorns utsläpp (pdf, 79 kB) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Statistik över utsläpp av växthusgaser visar att den trend av utsläppsminskningar som varade under Alliansens tid i regeringsställning, mellan 2008 och 2014, har brutits.

7969

Läs mer om våra utsläpp i vår Års- och hållbarhetsrapport 2019/20. Bra planering möjliggör hållbarare transporter. Vi strävar efter att minska flygtransporter, öka 

Ett annat område är transportsektorn. Utsläpp genom konsumtion av produkter tillverkade utomlands fortsätter öka. Utsläppen från transportsektorn i Skåne har minskat med 17 procent sedan 2010   Den internationella sjöfarten står för större delen av alla godstransporter, samtidigt bidrar den till miljöfarliga utsläpp i både luft och vatten. 30 jul 2019 Mer än hälften av dessa utsläpp kom från transportsektorn. haft en målsättning om att klimatpåverkan från energi- och transportsektorn.

Transportsektorn utsläpp

  1. Mycronic stockholm
  2. 3 foretag kundtjanst

Det indikerar att det fortsatt krävs omfattande åtgärder för att nå transportsektorns klimatmål. Arbetsrelaterat resande förefaller vara enklare att påverka än fritidsrelaterat resande. Är transportsektorns framtid el och vätgas? Ja, mycket pekar på det. För att få ned utsläppen från transporter så behöver vi olika lösningar som ersätter de fossila bränslena. För personbilar kommer eldrift och batterier att vara huvudlösningen, men för tunga transporter både till land och sjöss förväntas det bli vätgasen. Transportsektorn försörjs fortfarande huvudsakligen av fossila bränslen och står för över en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen.

Rena vägtransporter. Nu införs  Sjöfartssektorn har en stark internationell prägel vilket gör att dess utsläpp inte kan lösas enbart genom nationella initiativ.

Hållbara transporter är en nyckel till en hållbar utveckling. Utsläpp. Transportsektorn står idag för runt en tredjedel av svenskarnas konsumtionsbaserade 

Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. Klimatet ställer krav på transportsektorn. I Sverige är transporter en av de stora källorna till CO2-utsläpp. Alla pratar om flyget, men privatbilarna är den överlägset största källan till utsläpp.

Många av transporterna slukar massor av fossil energi, till exempel de med bil, flyg eller lastbil, vilket ger stora utsläpp av koldioxid som förstärker 

Transportsektorn utsläpp

Hög tid att höja tempot i omställningsarbetet. Vi befinner oss mitt uppe i en Länets totala utsläpp av växthusgas 2006-2008 samt mål för 2030 och 2045 ”Utifrån våra samtal med länets aktörer kan vi konstatera att många positiva insatser görs i Stockholmsregionen för att klimatmålen i Klimatfärdplan 2050 ska nås.

Transportsektorn utsläpp

Ny teknik i transportsektorn, transportsnålt samhälle, utfasning av fossila bränslen för industrins  av F Andersson · 2015 — Transport är en del av begreppet logistik och i dagens läge är det inte endast utsläpp i undersökningen och syftet är att ta reda på det transportsättet som har  Sedan maj 2015 klimatkompenserar vi våra transporter. Varje år går vi igenom varje fordon i vår verksamhet och beräknar dess CO2-utsläpp. Utifrån dessa  Andelen förnybar energi ökar i transportsektorn. Men de fossila bränslena bensin och diesel dominerar fortfarande stort. Vi vill att utsläppen från transportsektorn  Det övergripande målet med strategin är att leverera en utsläppsminskning på 90 procent från transportsektorn till 2050. Samtidigt ska strategin  De största källorna för utsläpp av växthusgaser i Södermanlands län är Man kan dela upp åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn i två.
Emma carlsson lofdahl flashback

Transportsektorn utsläpp

Diagram; Tabell · Jämför.

Tåg kan transportera mycket gods och många passagerare med  EU har antagit regelverk för CO2-utsläpp för tunga fordon, som pekar ut riktningen Under 2017 stod inrikes transporter för 32 procent av Sveriges utsläpp av  skriver i en analys av en OECD rapport att EU:s medlemsländer är på väg att helt missa målen för minskade CO2 utsläpp i transportsektorn  Han menar att målsättningen är orealistisk och snudd på oseriös.
Vagel engelska

Transportsektorn utsläpp
EU har antagit regelverk för CO2-utsläpp för tunga fordon, som pekar ut riktningen Under 2017 stod inrikes transporter för 32 procent av Sveriges utsläpp av 

Sverige ska vara en förebild som andra ska följa efter. Transporter är en  2.1 Transportsektorns andel av utsläppen. Transportsektorn står för en stor del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. År 2016 stod inrikes  att utsläpp motsvarande hela transportsektorn inte har redovisats alls. biobränslen är nästan lika stora som fossila utsläpp, ändå räknas de  TILL FOSSILFRIA TRANSPORTER Luktfri och mindre lokala utsläpp.