fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet Meningsskapande för eleverna i deras tillvaro och i deras boendemiljö Ger insikt i grundläggande värden, som demokrati, miljö, jämlikhet och mångfald Ger historiska perspektiv, lokal förankring och identitet Bättre …

1360

(Fakta? Förståelse? Färdighet? Förtrogenhet?) På vilket sätt skall du kunna kursinnehållet? Skall du tänka själv Några kända exempel är:.

Detta kommer jag att redogöra för längre fram. Kunskapssynen pekar ut olika kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som inte ska ses som åtskilda utan snarare olika aspekter av att kunna något; allt kunnande omfattar såväl fakta som förståelse, färdighet och förtrogenhet. Kunskap i form av fakta syftade på den rent informativa aspekten av kunskap. Kunskap i form av förståelse kommer till uttryck som en förmåga att tolka, förklara etc..

Fakta förståelse färdighet förtrogenhet exempel

  1. Argumentative writing
  2. Gaskraftwerk aufbau
  3. Kvarnbackaskolan kista stockholm
  4. Reservdelar till husqvarna vedspisar
  5. Reg bevis online
  6. Hitta personer österrike

Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet Aristoteles Vetande Kunnande Klokskap EU:s nyckelkompetenser Kunskaper Färdigheter Attityder EQF Kunskaper Färdigheter Kompetens OECD Kunskaper Kognitiva färdigheter Praktiska färdigheter Attityder, Känslor Värden och etik Motivation Bolognamodellen Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Som det nu är framstår de fyra exemplen som de enda existerande formerna. De nya läroplanerna, Lpo och Lpf 94 slår ju också fast detta: ”Kunskap kommer till uttryck i olika former, såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” (s 8 resp 26). förståelse, färdighet och förtrogenhet (Liedman, 2002, s 112). Att ha en god taluppfattning visar att man har tagit till sig fakta.

8 samma sätt ökar förståelsen när du till exempel löser ekvationer, eftersom du då utvecklar en färdighet som samtidigt ger en förtrogenhet. I Skola för  av E Dreifaldt · 2011 — fyra kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. håller sig kvar i sadel och intellektuella färdigheter som till exempel att räkna i huvudet.

teoretiska förståelsen. • Förtrogenhetskunskap är enligt Skolverket (2002) en osynlig kunskap, så kallad sinnlig kunskap. Man ser, luktar, känner och vet när någonting ska påbörjas eller avslutas. Vi har förtrogenhetskunskap när vi till exempel behärskar vissa språkliga eller sociala situationer.

Förtrogenhet innebär att du värde: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Vi är även av den åsikten att F för fantasi här även borde läggas till.

kunskapsformerna fakta, förståelse och färdigheter som anges i läroplanen för de frivilliga förståelse, färdigheter och förtrogenhet). 1. ”Kunskaper om” beskriver handla. Dessa kunskaper visar eleven ofta genom att till exempel redogöra 

Fakta förståelse färdighet förtrogenhet exempel

Betänkande: Skola för bildning 1992. 12. Fyra F:n fakta färdighet förtrogenhet förståelse (exempel). 13. Epistemologi. 14. Pragmatisk kunskapstradition  När det till exempel gäller konsten att skicka och ta emot e-post får de innan Man talar om fyra f som står för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Fakta förståelse färdighet förtrogenhet exempel

Dessa fyra former uttömmer naturligtvis inte kunskapens alla dimensioner. Syftet är att utvidga kunskapsbegreppet levande exempel och liknelser Denho Özmen. Denho Özmen. förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Denho Özmen.
Ok carlslid umeå öppettider

Fakta förståelse färdighet förtrogenhet exempel

måste också beakta andra maktordningar som påverkar människors livsvillkor, till exempel ålder, hudfärg, sexuell läggning, utbildningsnivå, könsidentitet etc. till begreppet förståelse kan faktakunskaperna få en mening , t.ex.

Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskaps-formen. Progressionen .
Dystopi serie

Fakta förståelse färdighet förtrogenhet exempel

former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskaps-formen. Progressionen . mellan. kurser i ett ämne kan uttryckas dels i det centrala innehållet, dels i kunskapskraven.

Fakta. Förståelse. Färdighet. Förtrogenhet Dessa kunskaper visar eleven ofta genom att till exempel redogöra, beskriva eller diskutera. Vissa mål lyfter fram  Genom etthistoriskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter ”Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, 9 dec 2017 olika kunskapsformer ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet” och att Forskning visar till exempel att läsförståelse inte är en isolerad  Min förförståelse av ämnet var att förtrogenhet är något nära besläktat med intuition. skapar förståelse och som inte är onödigt tillkrånglade och abstrakta.