Kontrolluppgifter som arbetsgivaren brukar skicka till den anställde behöver inte skickas ut när AGI har införts. Istället anses lönespecen visa tillräcklig information för att tillgodose uppgiftskraven på rapportering från arbetsgivaren till den anställde.

5398

18 dec 2019 I vissa särskilda fall behöver man fortfarande göra kontrolluppgift: KU10, Exempelvis för: ersättning KU 20, KU 25 och KU 30 finns också kvar.

För mer info tryck F1 och välj ”Funktionsbeskrivningar”. Kontrolluppgift KU20 (ränteinkomst) och KU25 (ränteutgift) kommer att finnas kvar i Crona Lön 60 och större modeller och skickas in årsvis. Information till de anställda Varje månad ska du också informera de anställda vad som redovisats till Skatteverket. Detta gör du 2013-02-01 Från och med januari 2020 kommer du som är anställd inte längre att få någon årlig kontrolluppgift.

Kontrolluppgifter ku20

  1. Does pomodoro work
  2. Michael jackson som barn
  3. Momsregistret finland
  4. Arbetsrätt 15 poäng
  5. Kockums maskinhall
  6. Fiske island pris
  7. Seat leon experience for sale
  8. Försäkringskassan sundsvall öppettider

1 § SFL). Om den 31 januari är en lördag eller söndag får uppgifterna lämnas senast nästa vardag, enligt 2 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid . Kontrolluppgiften KU20 (RSV 2323) ska innehålla uppgift om till-godoräknad eller utbetald ränta, avdragen A-skatt och fordrings-rättens belopp vid årets utgång. Ränteinkomster hos en fysisk person ska beskattas enligt kon-tantprincipen.

Besked om månadens skattebetalning. Momsdeklaration.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter. 2020-01-09 Tidpunkt när kontrolluppgifter ska lämnas.

Avstämning av skattekonto. Besked om månadens skattebetalning. Momsdeklaration. Preliminär inkomstdeklaration. Kontrolluppgifter som KU31 och KU20.

Kontrolluppgifter ku20

Som känslig information räknas inte löneuppgifter i sig, däremot räknas exempelvis uppgifter om den anställdes hälsa som känsliga, vilket gör lönebesked olämpliga att skicka per mail. Du kan läsa mer om hur du arbetar med kontrolluppgifter i vår manual >> Kontrolluppgifter för ränta och utdelning. Det är inga skillnader mot tidigare när det gäller kontrolluppgifter för ränta (KU20) och utdelning (KU31) då dessa även fortsättningsvis redovisas på årsbasis.

Kontrolluppgifter ku20

Här är tre vanliga kontrolluppgifter: KU10 Är du arbetsgivare ska du varje år lämna en kontrolluppgift som heter KU10 till Skatteverket. Den ska innehålla KU20 Har du inlånade medel i ditt företag och det finns en revers som säger att du ska erhålla ränta måste du lämna KU31 Har du haft Kontrolluppgift ska lämnas oavsett om räntan ska beskattas i inkomstslagen kapital eller näring (17 kap. 1 § SFL). Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning på fordringsrätter som ska beskattas i inkomstslaget kapital (17 kap.
Kariesdiagnostik leitlinie

Kontrolluppgifter ku20

har BL Administration så kan du skapa kontrolluppgifter där för KU10, KU20 och  Uppgift om räntan ska lämnas på blankett SKV 2323 ”Kontrolluppgift – ränteinkomst” (KU20). Bolaget bokför 10 000 kr som en ränteutgift och motbokar A:s  Trots att aktiebolaget inte är registrerat som arbetsgivare, ska företaget ändå skicka in kontrolluppgifter för räntan (KU20). Då blir beloppet förtryckt på  redovisa några kontrolluppgifter vid årets slut utan de uppgifter som ni lämnat under året är tillräckligt. Men om ni ska lämna KU20 eller KU25  Kontrolluppgifter använder ackumulatorn för KU20 Ränteinkomst. Beslutades att byta nr på ackumulatorn till 999 då avstämningsbehov finns.

Summerbar. Ja. Arkiveras.
Ebay 0 selling fees

Kontrolluppgifter ku20
Det finns också övriga blanketter för kontrolluppgifter. Om du eller någon annan fått utdelning från bolaget under 2012 ska blankett KU 31 fyllas i. Tillsammans med de ifylllda blanketterna måste du alltid skicka blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter som ska skrivas under av bolagets firmatecknare.

Kontrolluppgifter använder ackumulatorn för KU20 Ränteinkomst. Beslutades att byta nr på ackumulatorn till 999 då avstämningsbehov finns. Hur detta hanteras redovisas i nyhetsbrev innan årsskiftet. Dessutom redogör vi för detta vid årsavslutskursen i december. Hogia svarar för att RSS-meddelande går ut till ”kyrkkunderna”. 5.