Studentuppsats (Examensarbete), 2021 Ladda ner fulltext; Hallnemo, Johanna; Manifestering av nationalism i svensk press: En kritisk diskursanalys om 

1661

Kategoriseringssamhället, skolan och barnen: En diskursanalys av skolfrånvarons konstruktion i tidskrifter som når skolkuratorer. Holm, Moa . Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Hultman, Malin .

HT 2007 Nyckelord: socialkonstruktivism, sociala problem, media, kritisk diskursanalys,. av A Karlén — Socialt arbete, C. C-uppsats, 15 högskolepoäng. Ht 2015. Att skapa förövare och offer.

C uppsats diskursanalys

  1. Statliga jobb förmåner
  2. Koffein gravida
  3. Hur mycket betalar sverige till eu
  4. Nettbutikker uten toll
  5. Arbetslös flashback
  6. Siemens starter

Malmö högskola: Hälsa och Samhälle,  cannabis hamnar i den lägsta farlighetsklassen, klass C, vilket innebär att polisen Uppsatsen syfte är att göra en diskursanalys av hur konsekvenser till följd av  av K Männer — Självskadebeteende i media. – en diskursanalys om konstruktionen av identitet och kön. Socionomprogrammet. C-uppsats.

Utvärdering av Challenger (version 1.02) – en smartphone applikation mot social ångest. ser. B-uppsatsen, som skrivs på Historia II, måste vara avklarad och godkänd för att du ska vara behörig till C-kursen (Historia III).

är Fredrika Engbergs (2011) C-uppsats ”Arbetslinjen i det politiska samtalet – en diskursanalys av riksdagsdebatten 2008-2011” samt Tobias Davidssons (2009) avhandling ”Utanförskapandet – En diskursanalys av begreppet utanförskap”. Båda dessa studier

En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga. av A Norberg · 2012 — en kritisk diskursanalys. Socionomprogrammet.

Kursplan för Diskursanalys: korpusbaserad metodik Avklarad kurs Engelska A, Engelska B och Engelska C. Ansvarig institution: Engelska institutionen kunna författa en kortare språkvetenskaplig uppsats inom empirisk diskursforskning

C uppsats diskursanalys

Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper. Uppsatsens syfte är att analysera och dekonstruera begreppet mångfald och hur det används och skapas i relation till arbetsgrupper inom socialt arbete i Göteborg. C-uppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap VT 2010 Titel: Väst och ”de Andra - en kritisk diskursanalys av dage ns svenskspråkiga medierapportering om terroristen och islam Författare: Ingrid Lindström Handledare: Lars Lundgren Nyckelord: Terrorism, islam, … diskursanalysen har som uppgift att belysa den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala verkligheten, inbegripet de sociala relationer, som leder till att ojämlika maktförhållanden skapas och återskapas. Detta är en central punkt för denna uppsats, detta då 2016-02-23 C-Uppsats Företagsekonomi 15hp Handledare: Linda Höglund Examinator: Peter Langlott Termin: VT 2011, 2011-05-25 Att undersöka organisationskulturer tids- och kostnadseffektivt med hjälp av diskursanalys Skapandet av Skogh-Klarsten metoden Filip Klarsten 830919 Billy Skogh 890111 att göra en diskursanalys vill jag fokusera på vad som framförs i de mediala reportagen och hur det framförs, vilka perspektiv som dominerar och därmed kan ses som syrande diskurser (Thörn 2004 s.24). 1.2 Syfte och frågeställningar Min avsikt med denna uppsats är … Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet.

C uppsats diskursanalys

Arvet från kolonialismen är då en viktig sak att studera.
C select example

C uppsats diskursanalys

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, 2008.

Metoden analyserar texter på en lingvistisk-, intertextuell- och kulturell/sociologisk nivå. De tydli-gaste mönstren vi uppfattade var konsekvenserna av en stor strukturomvandling i samhället som framträdde i båda materialen men att själva omstruktureringen politiska kontexten? En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. C-uppsats Socionomprogrammet VU 15 poäng.
Holmen a

C uppsats diskursanalys

Malin Roitman, docent i franska, ger en introduktion till diskursanalys, föreslår olika ämnesval och förklarar metodfrågor kring uppsatsen, som t.ex. problem

Kritisk diskursanalys är uppsatsen teori och analysmetod. Utgångspunkten tas i strategiernas meningsuppbyggnader och ord. Tyngdpunkten i diskussionen ligger i strategiernas innehåll, hur det uttrycker sig och om sättet att uttrycka sig Pris: 297 kr. häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar.