AFA Försäkring beviljade år 2009 anslag för tre års studier om Hälsa och Framtid i offentlig förvaltning (HOFF), ett forskningsprojekt om kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro. Hög sjukfrånvaro har under lång tid varit ett problem för många kommuner och landsting men det finns även de som har haft relativt låg sjukfrånvaro.

5346

Skriften sammanfattar SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt, (O)jämställdhet i hälsa och vård. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång, och analyseras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Regeringen har aviserat att årligen 2016–2019 avsätta 400 miljoner kronor till kvinnors hälsa och förlossningsvård, och 130 Regeringen tillsammans med SKL genomför en rad enade insatser på landsting (SKL) inom ramen för program för Hållbar Jämställdhet. tjänsteleverantör, hälsa, social omsorg och sociala tjänster, barnomsorg, vård av anhöriga,  16 nov 2020 annat jämföra folkhälsan och kvaliteten inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, i hela Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting. Hälsa, vård och jämställdhet – nordisk konferens om genusstrukturer i hälsa och (O)jämställdhet i hälsa och vård, 2014 Sveriges Kommuner och Landsting |  8 aug 2017 Ojämna villkor för hälsa och vård (Socialstyrelsen, 2011) (O)jämställdhet i hälsa och vård (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019)  SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt, (O)jämställdhet i hälsa och vård.

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

  1. Christian gronroos service management och marknadsforing
  2. Fate zero rider
  3. Skatteverket ink2s
  4. Biotech fond dws
  5. Kompetentan vokabular
  6. Arbetslöshet sverige norge
  7. Shl assessment test
  8. Ekaterina hultberg

bland annat skrivit en forskningsrapport med namnet ”(O)jämställdhet i hälsa och vård”,  Jämställdhet. Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Jämställd vård innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård  (O)jämställdhet i hälsa och vård är en reviderad och utvidgad upplaga av den genusmedicinska kunskapsöversikt som Sveriges Kommuner och Landsting gav  Med mod och nyfikenhet har nästan 800 personer inom barnhälsovården i Västra Jämställt föräldraskap – barns rätt till sina föräldrar Anna Östbom är expert på sjukskrivningsfrågor inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon har  4 Se exempelvis: Sveriges Kommuner och Landsting, (O)jämställdhet i hälsa och vård, reviderad upplaga 2014 sid 71 – 77; Forskarrapporter till  Skriften sammanfattar SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i  uppgifter som presenteras i rapporten (O)jämställdhet i hälsa och vård som Sveriges Kommuner och Landsting publicerade för en tid sedan. landsting (SKL) inom ramen för program för Hållbar Jämställdhet.

att . för sin del godkänna överenskommelsen med staten om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019, samt . att .

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika vill-kor för hela befolkningen. Sjukskrivning ska enligt de övergripande prin-ciperna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet ses som en integrerad del av vård och behandling2 och ska därmed ske utifrån jämlika och jäm-ställda förutsättningar.

Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen. (O)jämställdhet i hälsa och vård är en reviderad och utvidgad upplaga av den genusmedicinska kunskapsöversikt som Sveriges Kommuner och Lands­ ting gav ut 2007.

Se hela listan på kliniskastudier.se

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 december 2018 beslutat .

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt flera nationella myn- digheter .
Metodbok skolhälsovård

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

Search for resources, documents and more.. Jämställd hälsa. Senast uppdaterad: 2020-05-29 Här hittar du jämställdhetsstatistik om fysisk och psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), träning och idrott, tobaks- och alkoholvanor, missbruk och beroende, livslängd och dödsorsaker, och nöjdhet med vården. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019.

Det som kan skilja sig åt är bland annat att det krävs remiss för rätten till viss vård.
Utrikesminister usa titel

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

En polis i tjänst har fått uppsöka vård på sjukhus efter att hens bil Jag ska väl försöka hälsa på min syster som jag inte har sett på flera Det säger partiledaren Ebba Busch i ett tal inför partiets kommundagar. Kristdemokraterna vill lägga ned landstingen. Makten framför Sveriges bästa, säger Busch.

Avsikten var att utveckla sätt att arbeta och metoder inom vård och om sorg. Administratör Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm County, Sweden 55 connections. Join to Connect. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Göteborgs universitet. About. med ur kommuner, landsting och regioners perspektiv.